Protetyka | Smile Stomatologia | Emila Włodarczyk

Protetyka

Jest to taka dziedzina stomatologii, która stawia sobie za cel przywrócenie wyglądu i funkcji narządu żucia. Dzięki protetyce możemy odtworzyć pierwotne warunki zgryzowe po utracie zębów naturalnych lub ich uszkodzeniu czy osłabieniu.

Ubytki w uzębieniu stanowią nie tylko poważny problem estetyczny, ale przede wszystkim funkcjonalny i nie są one obojętne i rzutują na pracę całego narządu żucia. Jeśli doszło do utraty zęba, jest to bezwzględne wskazanie do jego uzupełnienia. Każda, bowiem, nawet najmniejsza luka, stwarza zagrożenie dla sąsiadujących z nią zębów, u których pojawia się tendencja do przechylania się, a nawet przesuwania w kierunku wolnej przestrzeni. Ząb przeciwstawny wysuwa się z zębodołu, stając się pozornie dłuższym, a to z biegiem czasu może doprowadzić do jego utraty.

Uzupełnienia protetyczne mogą być stałe, ruchome lub tzw. kombinowane uzupełnienia ruchome połączone z uzupełnieniami stałymi. Rodzaj pracy protetycznej dobieramy indywidualnie dla każdego pacjenta, a ich wybór jest uzależniony od warunków w jamie ustnej, (czyli ilości, rozmieszczenia i jakości pozostałych zębów).

Zaniechanie odbudowy protetycznej brakujących zębów prowadzi w konsekwencji do:

  • zmiany rysów twarzy poprzez pogłębienia zmarszczek mimicznych, co powoduje, że mamy starczy wygląd twarzy,
  • zaburzeń harmonii i symetrii twarzy,
  • braku estetyki uśmiechu,
  • problemów z komfortowym żuciem i trawieniem pokarmów itd.,
  • zaburzeń mowy, fonetyki,
  • nieodwracalnego zaniku kości.