Stomatologia zachowawcza | Smile Stomatologia | Emila Włodarczyk
CENNIK – STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA
1.      Badanie stomatologiczne
·        Badanie stomatologiczne z planem leczenia 100 zł
·        Badanie przy użyciu kamery zewnątrzustnej 50 zł
·        Badanie stomatologiczne dziecka 50 zł
2.      Wypełnienie materiałem nanohybrydowym Evetric, Enamel 180 – 300 zł
3.      Icon 150 -200 zł
4.      Wypełnienie glassjonomerowe 150 zł
5.      Inlay
·        kompozytowy 600 zł
·        porcelanowy 1200 zł
6.      Onlay
·        kompozytowy 700 zł
·        porcelanowy 1300 zł
7.      Overlay
·        kompozytowy 750 zł
·        porcelanowy 1400 zł
·        Opatrunek leczniczy 120 zł
·        Opatrunek uciskowy 80 zł
·        MTA( pokrycie pośrednie lub bezpośrednie miazgi) 100 zł
·        Znieczulenie miejscowe 30 zł
·        Znieczulenie The Wand 50 zł
·        RTG punktowe 30 zł